Jest kłopot z liczeniem mocy u prosumenta

Rozbudowa mikroistalacji o magazyn energii będzie stanowiła dla prosumentów nie lada wyzwanie, ponieważ zwiększają moc swojej mikroinstalacji, a więc mogą przejść na mniej korzystne rozliczenie opustów. Czy jednak magazyn można uznać za "źródło energii"?

Więcej - https://wysokienapiecie.pl/42645-magazyn-energii-u-prosumenta-jest-klopot-z-liczeniem-mocy/

Wstecz