Nasze cele

Nasz główny cel to rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła energii, który służył będzie dążeniu do samowystarczalności energetycznej, poprawie jakości środowiska naturalnego oraz realizacji transformacji energetycznej mieszkańców Tychów i Bierunia.

Rozmowa z

Zbigniewem Gieleciakiem, prezesem RCGW S.A. - liderem Tyskiego Klastra Energii

"Dzięki utworzeniu Tyskiego Klastra Energii osiągniemy kilka celów: tworzenie nowych źródeł energii odnawialnej, wspieranie różnych źródeł energii, które następnie będą mogły się wzajemnie bilansować oraz zagospodarowanie nadwyżki energii na potrzeby komunalne".

Obszary działania

Tyskiego Klastra Energii