Członkowie Tyskiego Klastra Energii
Miasto Tychy
Miasto Bieruń
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. - Lider Klastra
Control Process S.A. - Koordynator Klastra
AQUA TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
Instalmedia Sp. z o.o.
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. 
Maxcom S.A.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu
Sertop Sp. z o.o.
Tyskie Linie Trojelbusowe Sp. z o.o.
MEMO Sp. z o.o. - Browar Obywatelski
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

 

Jak dołączyć do Tyskiego Klastra Energii?
Klaster ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą do niego przystąpić nowi członkowie. Przyjęcie nowego Członka wymaga zgody Prezydium Rady Klastra i pisemnej akceptacji przez nowego Członka Klastra Porozumienia oraz Regulaminu i wszelkich innych regulacji obowiązujących w Klastrze, w tym celów  i zasad działania Klastra.

Przystąpienie do Klastra nowego Członka wymaga złożenia pisemnego wniosku o przyjęcie do Prezydium Rady Klastra poprzez Biuro Klastra. Każdy przystępujący zobowiązany jest do pisemnej akceptacji postanowień Porozumienia oraz Regulaminu i wszelkich innych regulacji obowiązujących w Klastrze, w tym celów i zasad działania Klastra.

Szczegółowych informacji udziela biuro Tyskiego Klastra Energii - tel. +48 32 325 72 35, biuro@klasterenergii.tychy.pl