Polski Kongres Klimatyczny
Dodano: 2023-02-03

Już teraz można rejestrować swój udział w Polskim Kongresie Klimatycznym, który odbędzie się 16 i 17 marca 2023 r. w Warszawie, wraz z wieczorną galą Liderzy Transformacji Energetycznej. Podczas kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w


Czytaj dalej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Dodano: 2021-12-21


Czytaj dalej

Komisja senacka: synergia oczyszczalni i wodnego parku godna upowszechnienia przez inne samorządy
Dodano: 2021-12-08

Oczyszczalnia ścieków i aquapark w Tychach są w całości zasilane prądem z wytworzonego w oczyszczalni biogazu, zaś nadwyżka energii wystarczyłaby dla miejskiej sieci trolejbusowej. To przykład zielonej transformacji wart upowszechnienia w całej Polsce –


Czytaj dalej

Po spotkaniu Członków Klastra - podsumowanie
Dodano: 2021-10-20

Podsumowanie kolejnego spotkania członków Tyskiego Klastra Energii:   1. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 17 z 23 Członków Klastra.   2. Podczas spotkania Przewodniczący Rady zaprezentował: Działania i spotkania Tyskiego


Czytaj dalej

Podpisano „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”
Dodano: 2021-10-20

Z inicjatywy ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podpisali, 14 października 2021 r. w Warszawie, „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju


Czytaj dalej

Poradnik dla prosumentów od TAURONA Poprawne działanie fotowoltaiki
Dodano: 2021-07-13

W pierwszym półroczu 2021 TAURON przyłączył już do swojej sieci blisko 44 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 317 MW. Dla porównania w całym 2017 r. było to nieco ponad 4 tys. instalacji. Dynamiczny przyrost i utrzymująca się popularność


Czytaj dalej

Minister Klimatu i Środowiska wizytował tyską oczyszczalnię ścieków i Wodny Park Tychy
Dodano: 2021-03-23

W związku z przygotowywaną transformacją energetyczną kraju Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapoznaje się z dobrymi praktykami, możliwymi do wdrożenia w zakresie budowy energetyki rozproszonej z wykorzystaniem lokalnego potencjału produkcji energii elektrycznej i


Czytaj dalej

Powołanie Zespołów Roboczych Tyskiego Klastra Energii
Dodano: 2021-03-01

Podczas spotkania Komitetu Sterującego Tyskiego Klastra Energii, które odbyło się dnia 10.11.2020 roku, w formie zdalnej wideokonferencji, Komitet powołał 4 Zespoły Robocze.   Powołano:   1. Zespół ds. fotowoltaiki 2. Zespół


Czytaj dalej

Śląskie Centrum Zielonej Energii zapewnia kompleksowe wsparcie
Dodano: 2021-03-02

Działające w Tychach Śląskie Centrum Zielonej Energii jest swoistym centrum kompetencji ws. optymalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii, racjonalnego i efektywnego zagospodarowania i wykorzystania energii, hybrydowego połączenia OZE


Czytaj dalej

Świetlana przyszłość elektromobilności prosto z Tychów
Dodano: 2021-02-25

W odpowiedzi na potrzeby rynku ROSA (członek Tyskiego Klastra Energii) stworzyła innowacyjny produkt – aluminiowy słup oświetleniowy ze zintegrowaną stacją do ładowania samochodów elektrycznych. Jednocześnie więc nie tylko ładujemy pojazd, ale także


Czytaj dalej

Porozumienie dla zielonej energii
Dodano: 2021-01-01

W siedzibie RCGW S.A. podpisano porozumienie o utworzeniu Tyskiego Klastra Energii. Dzięki inicjatywie powstaną m.in. nowe źródła energii odnawialnej. Do klastra w pierwszej fazie przystąpiło 20 podmiotów. 19 października 2020 r. w siedzibie Regionalnego


Czytaj dalej

Na rzecz własnej taniej ekoenergii
Dodano: 2021-02-25

Rozmowa ze Zbigniewem Gieleciakiem, prezesem Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A, liderem Tyskiego Klastra Energii. Jakie korzyści dla członków przyniesie uczestnictwo w Tyskim Klastrze Energii? Kto i na jakich zasadach będzie mógł do niego


Czytaj dalej