Powołanie Zespołów Roboczych Tyskiego Klastra Energii

Podczas spotkania Komitetu Sterującego Tyskiego Klastra Energii, które odbyło się dnia 10.11.2020 roku, w formie zdalnej wideokonferencji, Komitet powołał 4 Zespoły Robocze.
 
Powołano:
 
1. Zespół ds. fotowoltaiki
2. Zespół ds. wodoru
3. Zespół ds. magazynowania energii
4. Zespół ds. odpadów i biomasy
 
Komitet Sterujący uzgodnił organizację wideokonferencji każdego Zespołu, podczas których określone i omówione zostaną cele i działania każdego Zespołu.
 
Terminy spotkań każdego Zespołu oraz formuła spotkania zostanie ustalona w porozumieniu z Zespołami.
W przypadku chęci zgłoszenia dodatkowych osób do Zespołów Roboczych (imię, nazwisko, adres mailowy i nr telefonu) prosimy kierować informację na adres Biura Klastra. 
 
Wstecz