Minister Klimatu i Środowiska wizytował tyską oczyszczalnię ścieków i Wodny Park Tychy

W związku z przygotowywaną transformacją energetyczną kraju Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapoznaje się z dobrymi praktykami, możliwymi do wdrożenia w zakresie budowy energetyki rozproszonej z wykorzystaniem lokalnego potencjału produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Delegacja rządowa na czele z Michałem Kurtyką – Ministrem Klimatu i Środowiska, Ireneuszem Zyską – Pełnomocnikiem Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Maciejem Chorowskim – Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krystianem Szczepańskim – Dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska odwiedziła zarówno tyską oczyszczalnię ścieków, jak i działający z nią w synergii Wodny Park Tychy. W spotkaniu wziął udział również Andrzej Dziuba, prezydent Miasta Tychy.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii zapewniające obu tyskim obiektom samowystarczalność energetyczną zaprezentował Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach (RCGW S.A.). Goście dopytywali m.in. o technologiczne aspekty związane z produkcją biogazu oraz wykorzystania do jego produkcji odpadów biodegradowalnych. W Wodnym Parku Tychy ministerialna delegacja obejrzała bioelektrociepłownię oraz największe atrakcje tego obiektu.

Duże wrażenie zrobiła skala, zastosowane technologie i umiejętność wykorzystania regionalnego rynku odpadów biodegradowalnych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej i zasilania nimi najbardziej energochłonnych obiektów komunalnych. – Synergia energetyczna obu tyskich obiektów jest godna upowszechnienia i naśladowania przez inne samorządy – podkreślili zgodnie członkowie ministerialnej delegacji.

- Priorytetem transformacji energetycznej powinno być oparcie jej o gospodarkę komunalną, z wykorzystaniem osadów i odpadów komunalnych. Do tego jednak potrzebna jest zmiana uregulowań prawnych i stworzenie systemów wsparcia finansowego i prawnego przez rząd, zwłaszcza w kontekście możliwości pozyskiwania środków europejskich – zaznaczył Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Zbigniew Gieleciak zwrócił uwagę na możliwości wykorzystania potencjału biogazowego do samobilansowania się społeczności energetycznych poprzez klastry energetyczne. Przedstawił także porównanie potencjałów różnych systemów energetycznych, opartych m.in. o fotowoltaikę i biogaz.

--

RCGW S.A. w 2020 roku wyprodukowała 6,2 mln m sześć. biogazu – w kofermentacji osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych (w roku 2020 przyjęto ich 103 tys. ton), co zapewniło samowystarczalność oczyszczalni ścieków i Wodnego Parku Tychy, a jej nadwyżka, odsprzedana do sieci, była wyższa niż roczne zapotrzebowania na energię tyskich trolejbusów. Ilość wyprodukowanej przez spółkę energii w roku 2020 – 15 tys. MWh – pozwoliłaby na zasilanie przez rok 25-tysięcznego miasta. Nadwyżka w wysokości 5 tys. MWh została odsprzedana do sieci Tauron. Jeżeli chodzi o samowystarczalność energetyczną – RCGW S.A. jest liderem w Polsce i jednym z liderów europejskich.

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ - https://www.facebook.com/rcgwsa/photos/pcb.3966103076789966/3966095763457364

Wstecz