Po spotkaniu Członków Klastra - podsumowanie

Podsumowanie kolejnego spotkania członków Tyskiego Klastra Energii:
 
1. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 17 z 23 Członków Klastra.
 
2. Podczas spotkania Przewodniczący Rady zaprezentował:
  • Działania i spotkania Tyskiego Klastra Energii – Komitetu Sterującego, Koordynatora, Lidera, Przewodniczących Zespołów Roboczych,
  • Bilans klastra za rok 2020,
  • Finanse klastra,
  • Działania rozwojowe – omniverde,
  • Planowane inwestycje i działanie nieinwestycyjne – podsumowanie dotyczące Krajowego Planu Odbudowy,
  • Działania merytoryczne,
  • Spotkania z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii,
  • Możliwe kierunki zmian legislacyjnych, 
  • Rynkowe ceny energii  i gaz.
 
3. Omówiono postępy Członków Klastra nad inwestycjami wpisanymi do kwartalnej karty monitoringu.
4. Przeprowadzona została dyskusja w sprawie prowadzonych inwestycji a także planów działania.
5. Dyskusji poddano również wykonanie koncepcji budowy mikrosieci – zgodzono się, na sporządzenie profesjonalnej zewnętrznej koncepcji powstania mikrosieci.
 
Tematem poruszanym podczas spotkania było również przygotowywane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Porozumienie Wodorowe (więcej: https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-porozumienie-sektorowe-na-rzecz-rozwoju-gospodarki-wodorowej-w-polsce)
 
Wstecz