Komitet do spraw Europejskich rozpatrzy projekt zmieniający ustawę o rynku mocy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich zaktualizowany projekt ustawy o rynku mocy.

Projekt wprowadza, zapowiadany wcześniej, nowy mechanizm naliczania opłaty mocowej oraz dostosowuje polskie regulacje do unijnego rozporządzenia 2019/943, w szczególności, w zakresie limitów emisji CO2.

Proponowana w projekcie metoda naliczania opłaty zakłada, że odbiorcy o odpowiednio małych wahaniach w zużyciu energii w ciągu dnia zapłacą niższą opłatę mocową. Powstać ma zatem kompleksowy system, premiujący stabilny pobór energii. Przyczyni się to do lepszego funkcjonowania całego systemu elektroenergetycznego i wsparcia realizacji głównego celu powstania rynku mocy – stabilizacji systemu i uniknięcia przerw w dostawach energii elektrycznej.

Zgodnie z nowym mechanizmem, dla odbiorców, których średnie odchylenie w godzinach szczytowego zapotrzebowania od zużycia w godzinach pozaszczytowych wyniesie mniej niż 15%, będzie ustalana niższa opłata mocowa.

Proponowane rozwiązanie jest odpowiedzią na wielokrotnie sygnalizowane potrzeby polskich przedsiębiorców. Ma ono charakter uniwersalny i niedyskryminujący, a z czasem będzie miało  zastosowanie do wszystkich uczestników rynku. Rozwiązanie powstało w toku uzgodnień z Komisją Europejską i nie stanowi pomocy publicznej.

Projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy dostosowuje również prawo polskie do Rozporządzenia 2019/943 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w zakresie obniżenia limitu emisji jednostek uczestniczących w rynku mocy po 1 lipca 2025 r., a także wprowadza szereg zmian funkcjonalnych, ulepszających praktyczne działanie rynku mocy.

źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/komitet-ds-europejskich-rozpatrzy-projekt-zmieniajacy-ustawe-o-rynku-mocy

Wstecz