Konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Odbudowy

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje społeczne online projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Konsultacje te będą prowadzone do 2 kwietnia 2021 roku.

Projekt Krajowego Planu Odbudowy jest dostępny na stronie internetowej, wraz z interaktywnym formularzem, umieszczonym w zakładce dotyczącej konsultacji, który umożliwi zgłaszanie uwag do konkretnych części dokumentu.

W ramach konsultacji KPO odbędą się trzy spotkania, podczas których prowadzone będą debaty nt. poszczególnych obszarów wsparcia, zgodnie z poniższym harmonogramem:

2 marca br. – spotkanie dot. komponentów "Zielonej energii i zrównoważonej mobilności",
4 marca br. – spotkanie dot. "Zwiększenia dostępu i wzmocnienia jakości funkcjonowania służby zdrowia",
9 marca br. – spotkanie dot. "Odporna i konkurencyjna gospodarka oraz transformacja cyfrowa".

W trakcie każdego spotkania zostanie przestawiona prezentacja dot. omawianych obszarów wsparcia w KPO, a także odbędzie się debata przedstawicieli resortów właściwych dla danego obszaru, ekspertów, przedstawicieli świata nauki, partnerów społecznych i gospodarczych, jak również samorządowców.

Spotkania, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, odbywać się będą w formule on-line z transmisją na platformie oraz kanale MFiPR na YouTube.

źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/konsultacje-spoleczne-projektu-krajowego-planu-odbudowy

Wstecz