Nowe prawo w określonych warunkach zezwoli na budowę farm PV nad udokumentowanymi złożami kopalin

Przygotowywana jest nowelizacja Prawa górniczego i geologicznego, która pozwoli na budowę farm fotowoltaicznych nad udokumentowanymi i w przyszłości możliwymi do pozyskania kopalinami - poinformował Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio.

Więcej - https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/nowe-prawo-okreslonych-warunkach-zezwoli-na-budowe-farm-pv-nad-udokumentowanymi-zlozami-kopalin

Wstecz