OZE a zmiany prawne

2 czerwca w Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się projekt nowelizacji ustawy "Prawo energetyczne" oraz ustawy "o odnawialnych źródłach energii". Nowelizacja ta ma dostosować krajowy porządek prawny do wymagań stawianych przez Unię Europejską, a proponowane zmiany adresowane są do prosumentów korzystających z mikroinstalacji.

Więcej - https://www.cire.pl/item,218733,2,0,0,0,0,0,oze-a-zmiany-prawne.html

Wstecz