Pierwszy krok wykonany - mamy regulacje dla magazynowania energii elektrycznej

Złożenie przez Prezydenta RP podpisu pod przyjętą niedawno przez Parlament ustawą z dnia 20 maja 2021 r. - o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw stanowi ostatni etap na drodze prawodawczej tej ustawy, która obecnie oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Ustaw RP.


To szczególne wydarzenie stanowi długo oczekiwany przełom, przynajmniej jeśli chodzi o rozwój i promowanie wykorzystania technologii związanych z magazynowaniem energii elektrycznej w Polsce.

Więcej - https://www.cire.pl/item,218830,1,0,0,0,0,0,pierwszy-krok-wykonany---mamy-regulacje-dla-magazynowania-energii-elektrycznej-.html

Wstecz