Rekordowy wzrost liczby prosumentów

W listopadzie w Polsce przybyło ponad 47 tysięcy prosumentów. Jeśli takie tempo przyłączania mikroinstalacji zostanie podtrzymane w kolejnych miesiącach, to przed zmianą zasad rozliczeń prosumentów, czyli do początku kwietnia, w Polsce powinno być już niemal milion mikroinstalacji, których właściciele zachowają prawo do korzystania z systemu opustów.

https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/107105/rekordowy-wzrost-liczby-prosumentow-do-kwietnia-dobijemy-do-miliona

Wstecz