Spotkanie Członków Tyskiego Klastra Energii

W imieniu Komitetu Sterującego Tyskiego Klastra Energii zapraszamy na spotkanie Członków Klastra, które odbędzie się 2 marca 2021r. o godzinie 9:00. 

Podczas spotkania omówione zostaną:


1.           Dotychczasowe działania.
2.           Obecnie prowadzone prace.
3.           Planowane działania i inwestycje.
4.           Rekomendacje dla Członków Klastra.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom

Wstecz